Kontakt Fågelliv Tomten Omgivningarna Torpet Om Fågelbacken Fritidshusets tid Fågelbacken - Berättelser om ett torp, förr och nu...

 

Omgivningarna

 

Berättelser om ett torp, förr och nu...

 

Här kommer jag att berätta om:

 

Landskapet i förändring, från 1700-2000;
Grustag, vägar, järnvägar, motorbanor, vattentäkt och tele-master...

Djupdykning: Stenålder & vikingatid